Fortsatt arbete på Hisingsbron, 2 oktober – 6 oktober och 9 oktober – 10 oktober

Publicerad 19 september 2022

Det finns fortfarande arbete kvar att göra för att Hisingsbron ska bli färdig. Därför behöver åtgärder utföras på Hisingsbrons lyftspann och på kollektivtrafikbron. Arbetet utförs nattetid klockan 22:00 – 04:00 i två omgångar: 2 oktober – 6 oktober och 9 – 10 oktober.

När arbetet utförs kommer kollektivtrafikens körfält över lyftspann och kollektivbron ner mot Östra Hamngatan och Nordstan att behöva stängas av. Spårvagnstrafiken över Hisingsbron utgår klockan 22:00 – 04:00 under perioderna 2 oktober – 6 oktober och 9 – 10 oktober, och vi hänvisar då spårvagnsresenärer till buss under dessa tider. Bussar leds om via de allmänna körfälten. Gång-, cykel- och biltrafik påverkas inte.