Bullerplank ska byggas utanför förskola på Amiralitetsgatan, 8 mars - 30 april

Fotograf:

Publicerad 5 mars 2021

Trafikkontoret kommer att bygga ett bullerplank utanför förskolan på Amiralitetsgatan under våren 8 mars till slutet av april. Arbetet kommer att utföras under dagtid klockan 09.00- 16.00.

Förskolan vid Amiralitetsgatan har under en tid haft problem med höga bullernivåer. Därför kommer vi på trafikkontoret att bygga ett bullerplank under våren. Arbetet startar 8 mars och kommer att pågå fram till slutet av april.

De parkeringar som angränsar till byggområdet kommer tillfälligt att stängas under byggtiden, men öppnas igen när vi är klara.

Under veckan 13 och 14 sker själva uppsättningen av planket, då finns det risk för buller under dagtid klockan 8.00 – 16.00.