Anhörigstöd i Örgryte-Härlanda våren 2020

Fotograf:

Publicerad 17 januari 2020

Anhörigstöd vänder sig till dig som stödjer en person inom familjen, släkten eller vänkretsen som inte klarar vardagen på egen hand. Den du stödjer kan ha en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller ha beroende. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del.

Vårens aktiviteter är inställda

Med anledning av covid-19 är vårens aktiviteter inställda, beslutet gäller från och med 12 mars och tillsvidare. För mer information om hur Göteborgs Stad förhåller sig kring covid-19, gå in på goteborg.se/covid19. Där kan du även hitta information som är aktuell för dig som är över 70 år samt hur du kan få hjälp med handling och andra ärenden du inte kan göra i nuläget. 

Individuella stödsamtal

Trots inställda aktiviteter finns vi som anhörigkonsulenter ändå tillgängliga för enskilda stödsamtal. Samtalet är prestigelöst och vi pratar om det du går och tänker på eller upplever som kämpigt. Samtalen har vi via telefon, e-post eller en promenad utomhus. Samtalen är under sekretess och du kan vara helt anonym om du så vill, samtalen är kostnadsfria

Din anhörig kan även få stöd

Din närstående kan ansöka om flera olika former av stöd/ bistånd, bland annat hemtjänst, trygghetslarm, boendestöd, avlösnings-vistelse på korttidsboende, kostnadsfri avlösning i hemmet och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Hemvårdsbidrag

I Göteborgs Stad finns även hemvårdsbidrag. Det är ett kommunalt bidrag för personer med stora svårigheter i det dagliga livet och som får vård och omsorg av en anhörig i hemmet. Ring kontaktcenter 031-365 00 00 för att komma i kontakt med en biståndshandläggare eller socialsekreterare.

Andra verksamheter

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Erbjuder anpassad information och vägledning om samhällets stöd. Kontakt: 031-367 98 08 eller
lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se

Anhörigföreningen Göteborg

Anhörigföreningen Göteborg utgår från din situation som anhörig och hälsar dig välkommen som medlem.

Medlemsmöte en gång i månaden.

Kontakt: info@anhoriggbg.se, Lena Hultén, 076-015 47 47 www.anhoriggbg.se

Anhörigas Riksförbund

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

Kontakt: anhöriglinjen, 020-023 95 00