Vi höjer elevpengen med 3,5%

Publicerad 7 december 2021

Politikerna i kommunfullmäktige har bestämt att grundskoleförvaltningen får 8,9 miljarder kronor nästa år. Nu har politikerna i grundskolenämnden bestämt vad de 8,9 miljarderna ska användas till.

Elevpengen blir 3,5% högre 

Hela förvaltningen får 1.5% mer pengar än i budgeten för 2021. Det är 47 miljoner kronor mer än budget 2021.

I genomsnitt kan vi öka elevpengen till de kommunala skolorna med 3,5% i år, säger Bengt Randén, förvaltningsdirektör.

Den genomsnittliga ökningen på 3,5% gäller för en skola med socioekonomiskt index 100. Hur mycket varje skola får beror på skolans socioekonomiska index och vilka stadier skolan har.

I budgeten prioriteras en höjd elevpeng. Det gör att andra områden kommer behöva arbeta med anpassningar under 2022.

Mål och uppdrag från politikerna till förvaltningen

I budgeten finns även mål och uppdrag till förvaltningen. De beskriver sådant som grundskoleförvaltningen ska göra under 2022. Målen och uppdragen kommer både från politikerna i kommunfullmäktige och grundskolenämnden.

— Under 2022 har politikerna sagt att ska vi bland annat ska jobba med att förstärka arbetet med tidiga insatser och särskilt stöd samt stärka ledarskapet i skolor i socialt utsatta områden, säger Bengt Randén.

Mer information

Här hittar du verksamhetsplanen 2022.

Här hittar du budget 2022.

Här ser du översikt över hur mycket elevpeng varje skola får i budget 2022.