Till innehåll

Modellförskolan Grönskan: byggs just nu i Lillhagsparken

Fotograf: Liljewall Arkitekter

Publicerad 18 januari 2019

Hållbarhet, funktionalitet och delaktighet har varit grundpelare när lokalförvaltningen tagit fram en modell för hur stadens förskolor kan byggas för att fungera på bästa sätt för både barn, personal och förvaltare.

Lokalförvaltningen startade under 2015 ett utvecklingsprojekt tillsammans med pedagoger, chefer, planerings- och utvecklingsledare från olika delar av staden. Nu byggs den första förskolan med Grönskan som förebild i Lillhagsparken.


Illustrationer: Liljewall Arkitekter

Hjärta, samvaro & ekologi

Idén bygger på en central del – hjärtat – med kök och gemensamma ateljéer för varje våningsplan. Kring detta byggs flyglar i ett eller två plan med god kontakt mellan alla delarna av förskolan för att skapa en bra samvaro i lokalerna.

- Vi har kommit fram till en kompakt form med olika moduler som kan varieras mellan 6, 8, 10 eller 12 avdelningar beroende på behovet i området och de förutsättningar som tomten ger. Modellen gör att tiden från beställning till färdig byggnad blir kortare än idag och det blir även enklare att beräkna kostnaderna, berättar Mikael Iselow som är utvecklingsledare på lokalförvaltningen.

Utrymme för medskapande

Mellan förskolans avdelningar finns upplevelserum, ett slags digital ateljé där barnen kan leka med ljud, ljus, färg och form eller sätta upp sin egen föreställning inför publik.

Utanför finns ett allrum med en fantasi- och förvaringsvägg med kojor att krypa upp i, något som är ett signum för Grönskan. Här finns också en koja där du kan kika direkt in i förskolans kök.

Förskolorna har ekologisk profil med en grön utemiljö där barnen kan bygga kojor och själva skapa sina lekar med naturen som lekredskap. De ska också byggas med gröna tak för att ytterligare stärka fokuset på miljön.

Gemensam utveckling av modellen

Projektgruppen bestod av 15 personer från olika delar av staden som genom workshops, möten och studiebesök kommit med idéer och önskningar som bidragit till utvecklingen av modellen.

-Det framkom tydligt att det var viktigt att rummen har många funktioner men också att det finns kontakt mellan olika rum, så att du kan känna gemenskap även om du inte vill delta i samma aktiviteter som andra just för tillfället. Även kontakten mellan inne- och utemiljö betonades och det har vi tagit vara på när vi byggt upp vår modell för framtidens förskolor, säger Mikael.

Vill du se och läsa mer om vad Grönskan erbjuder kan du kontakta: mikael.iselow@lf.goteborg.se

    ${loading}