Ombyggnad av cykelbana längs Hjalmar Brantingsgatan, 5 september – 21 oktober

Publicerad 1 september 2022

Vi kommer att bygga om cykelbanor till pendlingscykelbanor i tre korsningar längs med Hjalmar Brantingsgatan, för att främja säkrare passager. Vi kommer även att utföra dagvattenarbeten, gatuombyggnad, belysning, trafiksignaler och ombyggnation av refuger i korsning.

Arbetet utförs dagtid på vardagar klockan 07:00 – 16:00 under perioden 5 september – 21 oktober. Under byggnation kommer gång- och cykeltrafikanter att ledas om med hjälp av skyltar, och det kommer vara begränsad framkomlighet runt hela arbetsområdet i alla riktningar. Det högra körfältet för infart mot Toredalsgatan kommer stängas av helt.

Arbetet medför buller.