Angered fritt från våld – våldet ska upphöra!

Publicerad 19 oktober 2020

Det är det konkreta och långsiktiga målet för stadsdelsförvaltningen Angereds våldsförebyggande arbete. ”Genom att minska det lindriga våldet som är en grogrund för grövre våld, visa att vi är fler som inte använder våld och att bryta en spiral där våld föder våld kan vi uppnå ett Angered fritt från våld”, säger Jenny Helin, samordnare för arbetet mot våld i nära relation.

Under vecka 43 uppmärksammas frågor och fakta om våld i stadsdelsförvaltningens verksamheter och i sociala medier på olika sätt. Budskapet ”Lite våld gör också ont” handlar om att bemöta det lindriga våldet i form av muntliga påhopp, knuffar samt rasistiska och sexistiska skämt.

- Men detta får inte bara bli en kortsiktig kampanj utan är ett arbete som måste pågå hela tiden och där kan vi alla bidra, säger Katrin Ceesay, utvecklingsledare mänskliga rättigheter och dialog. Genom att arbeta systematiskt, prata om våld och öka kunskapen om vad våld är kan vi på sikt minska våldet i samhället.

Stort behov av att prata om våld

Under året har fokus legat på att öka kunskapen hos framför allt medarbetare inom skola och fritid för hur de ska kunna arbeta mot våld och på att praktiskt öva på att agera mot våld. Övningen sker i ett tryggt sammanhang där man får testa olika strategier.

- En del vuxna tycker det är svårt att prata med barn eller varandra om våld, och har inte alltid så bra strategier för att agera på våldet, berättar Jenny Helin, men vi ser att det finns ett stort behov och intresse hos barn och ungdomar att prata om våld. För att underlätta samtalen använder vi till exempel metodmaterialet en kortlek fri från våld som stöd. Det är ett roligt och tankeväckande sätt att diskutera kring våld.

- I diskussionerna med barn och ungdomar blir det tydligt att de upplever våld i form av elaka kommentarer och fula ord i mycket högre grad än vad många av oss vuxna gör, vuxna kanske till och med glömmer bort att det är våld, reflekterar Jenny Helin. Häromdagen var det ett barn som konstaterade att det kanske beror på att vi vuxna inte råkar ut får det hela tiden, men att barnen hör det varje dag i skolan. Då glömmer man inte.

Tre principer för det våldsförebyggande arbetet

Arbetet inom ramen för Angered fritt från våld utgår från tre förändringsprinciper och principerna handlar om sambandet mellan lindrigt och grovt våld, sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld och att lära sig vara en aktiv åskådare. Att arbeta utifrån dessa principer är enligt forskning det bästa sättet att arbeta våldsförebyggande.

Samband mellan lindrigt och grovt våld - våldspyramiden

Det lindriga våldet som nedvärderande bilder, blickar och oönskade skämt är den form av våld som är vanligast. När vi börjar prata om de händelserna som våld kan vi göra något åt dem. Genom att agera tidigt hjälper vi till att inte normalisera våld. När våld däremot får fortsätta leder det ofta till mer våld och grövre våld.

Detta brukar illustreras med våldspyramiden, en modell som förenklat beskriver hur olika former av våld skapas i vårt samhälle. Längst ned i pyramiden finns det lindriga våldet som händer ofta, men som inte alla tänker på som våld. Högst upp finns det grova våldet, som inte händer så ofta, men som nästan alla betraktar som våld. Det är lättast att stoppa det lindriga våldet. Om våldet inte stoppas finns det risk att det normaliseras vilket kan leda till grövre våldsuttryck. 

Syntolkning: Pyramid med den vanligaste och lindrigaste formen av våld i botten samt det grova och mer ovanliga våldet högst upp.

Vi måste prata om destruktiva könsnormer och våld

Destruktiva könsnormer och våld hänger ihop. Därför behöver vi uppmärksamma de normer och förväntningar som leder till våld. Vi måste prata om machokultur och vilka förväntningar som samhället har på oss utifrån kön. Det är till exempel större risk att unga killar som har stereotypa uppfattningar om könsroller utövar våld men också utsätts för våld.

Personer som bryter mot normer har en extra utsatthet för våld, till exempel HBTQ-personer och personer med normbrytande funktionalitet. Därför måste vi prata om hur vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle där alla får ta plats och kan vara sig själva.

Gör nåt! Våga fråga!

Istället för att vara en passiv åskådare kan du göra skillnad genom att agera när du ser våld. Det finns olika sätt att ingripa: innan, under och efter du ser våld. Tänk på att inte utsätta dig själv för fara. Några exempel på vad du kan göra:

  • Ring polisen vid pågående våld
  • Ta hjälp av personer i närheten. Uppmärksamma det som händer och distrahera förövaren
  • Fråga hur en person mår om du misstänker att något är fel.
  • Prata med den som utsatts om vad du såg. Genom att sätta ord på våldet hjälper du den utsatta att förstå vad som hänt.

Tillsammans mot våld! 

I samhället är det ofta de som utövar våld som får uppmärksamhet, men de är i minoritet. Vi är fler som inte använder våld och vi kan minska våldet tillsammans. Tillsammans står vi upp mot våld och genom att agera tillsammans visar vi att vi är fler som inte använder våld - tillsammans mot våld! För ett Angered fritt från våld!

Det finns stöd att få

Både den som är utsatt för våld och den som utsätter andra för våld kan behöva stöd. Här finns stöd att få:
I nödsituation: 112
Polisen: 114 14
Kriscentrum för kvinnor: 031-367 93 80
Kriscentrum för män: 031-367 93 90
Socialjouren: 031-365 87 00 (utanför kontorstid)
Stödcentrum för brottsutsatta: 020-52 05 30
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 (dygnet runt)
Lex Femme: 020-22 00 55
Socialkontoret i din stadsdel: 031-365 00 00
Ungdomsmottagningen Angered: 010-435 81 50
BRIS: 116 111, bris.se (chatt)
Ungarelationer.se (chatt)
Killfrågor.se (chatt)