Byte av vägtrumma på Otterbäcksvägen, 22 augusti - 26 augusti

Publicerad 29 juni 2022

Vägtrumman på Otterbäcksvägen behöver bytas ut då den är i dåligt skick. Arbetet utförs dagtid klockan 07:00 – 16:00.

Vägen kommer vara helt avstängd under perioden 22 augusti – 26 augusti. All trafik kommer ledas om med skyltar.

Arbetet medför buller.