Vad tycker du om att röra dig till fots i Göteborg?

Publicerad 13 september 2021

Just nu genomför vi en undersökning om vad göteborgarna tycker om att röra sig till fots i staden.

Om mätningen

Attitydundersökningen bland fotgängare görs årligen sedan 2016 och syftar till att skaffa underlag till att utveckla attraktiva kvaliteter för gående. Frågorna handlar om hur man reser, hur nöjd man är att färdas till fots i sitt närområde och i centrum samt bakgrundsfrågor.

Undersökningen genomförs i år med hjälp av sms-inbjudan till en webbenkät samt påföljande telefonpåminnelser. Datainsamlingen pågår vecka 36-40.

Undersökningen genomförs av Origo Group på uppdrag av Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Målgrupp och urval

Målgruppen är boende i Göteborg, 18 år eller äldre. År 2021 bjuds knappt 19 000 personer in att besvara enkäten.

Urvalet är gjort i ett telefonnummerregister. Alla personuppgifter behandlas av Origo Group som är personuppgiftsbiträde.

Kontaktpersoner

Alla frågor om enkäten, påminnelser eller andra undersökningsrelaterade frågor ska besvaras av Origo Group: support@origogroup.com

Ansvarig för undersökningen på TK: Maria Eriksson maria.eriksson@trafikkontoret.goteborg.se