Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 22 juni 2021

Publicerad 29 juni 2021

Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte fick nämnden en presentation av arbetet med att omvandla permanenta lägenheter till korttidsplatser. Det beslutades att utöka antalet lägenheter med inriktning demens på Kvibergs vård- och omsorgsboende. Vid mötet fick också förvaltningen ett uppdrag att ge en mer komplett bild av det nya systemet med ökad valfrihet innan det införs.

Omvandling av permanenta lägenheter till korttidsplatser

Under nämndmötet den 22 juni gav Tina Isaksson, avdelningschef för vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad, en presentation av arbetet med att omvandla permanenta lägenheter på vård- och omsorgsboenden till korttidsplatser för tillfällig vård och omsorg. Just nu förbereder man för detta på vård- och omsorgsboendena Bagaregården och Fredriksdal och senare även Gråberget och Högsbotorp.

Förändringen är ett steg i att möta dagens och framtidens behov av korttidsvård. Antalet korttidsplatser har under åren minskat och behovet ökat. Samtidigt finns det många lediga permanentlägenheter på vård- och omsorgsboenden i Göteborgs Stad.

Samtliga hyresgäster kommer att erbjudas annan permanent lägenhet på ett vård- och omsorgsboende i Göteborg. De första hyresgästerna som berörs kommer att flytta under sommaren.

Utökat antal permanenta lägenheter med inriktning demens, på Kvibergs vård- och omsorgsboende

Vid nämndmötet beslutades att omvandla 32 permanenta lägenheter med inriktning somatik till inriktning demens på Kvibergs vård- och omsorgsboende. Det innebär samtidigt en utökning med åtta permanenta lägenheter med inriktning demens på vård- och omsorgsboendet. Utökningen beror på en återställning av kontor till lägenheter.

Förändringen görs för att möta behovet av permanenta lägenheter med inriktning demens på vård- och omsorgsboenden i stadsområde Nordost, som exempelvis Bergsjön, Gamlestaden och Lövgärdet tillhör.

Omvandlingen av lägenheterna på vård- och omsorgsboendet planeras att göras successivt under hösten 2021.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Utökning och omstrukturering av permanenta platser på Kvibergs vård- och omsorgsboende  

Införandet av ökad valfrihet för vård- och omsorgsboende pausas

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ge en mer komplett bild av det nya systemet med ökad valfrihet innan det införs. Dels hur förvaltningen säkerställer att prisnivån för platserna på vård- och omsorgsboenden blir likvärdig, dels vilka begränsningar som finns när det gäller antal vård- och omsorgsboenden med och utan ramavtal. En utvecklingsplan för de vård- och omsorgsboenden som bedrivs i Göteborgs Stads egen regi ska också tas fram.

Förvaltningen ska ta extra hänsyn i samordning och förmedling av lägenheter där vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stads egen regi saknas i det geografiska närområde som den sökande önskar, i avvaktan på att systemet med ökad valfrihet införs.

Förvaltningen kommer att arbeta med detta under hösten och återkomma med en redovisning för nämnden. Under tiden pausas införandet av systemet med ökad valfrihet för vård- och omsorgsboenden i Göteborgs Stad.

Möten med äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 24 augusti.
Mötet kommer att vara stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.