Samarbete mellan vårdnadshavare och skola

Fotograf:

Publicerad 3 juni 2021

Hur samarbetet ska fungera och rollerna ska se ut kommer att framgå i ett så kallat förväntansdokument. Dokumentet ska vara ett stöd i kontakten mellan skolan och hemmet. En del i att ta fram förväntansdokumentet är samtal med vårdnadshavare, rektorer och elever kring vad som är viktigt för att samarbetet mellan skola och hem ska fungera.

I förväntansdokumentet kommer det bland annat stå om vilka förväntningar som finns kring bemötande. Det kommer även vara delar som handlar om när skolan och vårdnadshavarna behöver informera varandra.

- Under samtalen har vi sett att det är stora skillnad i samarbetet mellan skolorna och vårdnadshavarna, framförallt kring hur och när skolan informerar vårdnadshavarna. Med förväntansdokumentet hoppas vi att likvärdigheten kan öka mellan våra skolor, och att roller och ansvar blir tydligare, säger Maria Fridén, verksamhetsutvecklare demokrati i grundskoleförvaltningen.

En av vårdnadshavarna som är med på att ta fram förväntansdokumentet är Åsa.

- Det känns som att jag fick vara med i den demokratiska processen. Att jag får vara med och påverka. Jag hoppas att förväntansdokumentet kan bidra till ökad jämlikhet och att det finns ett gemensamt tänk kring kommunikation mellan skola och hem.

 Grunden i förväntansdokumentet är skollagen och läroplaner samt det som kommit fram under vårens samtal.

- Att få vara med på att ta fram förväntansdokumentet gör att vi har kunnat vara delaktiga på riktigt, säger Christopher Törnbäck, rektor på Gunnestorpsskolan.

 Förväntansdokumentet och stödmaterialet kring det blir klart i slutet på året.