Bullrande arbeten vid Lundby Park i december 2018

Publicerad 7 december 2018

Från den 10 till den 21 december gör vi grundläggningsarbeten i form av pålning för de nya vägarna i Lundby Park. Arbetet kommer att pågå mellan kl 6-22 och innebär en del buller.

Fram till jul pågår även rivningen av gångtunneln under Hjalmar Brantingsgatan. Rivningsarbetet görs vardagar mellan kl 7-16.