Asfaltering på flera gator i Långedrag, 4 juli – 12 augusti

Publicerad 4 juli 2022

Flera gator i Långedrag behöver asfalteras om. Arbetet sker dagtid klockan 7:00 – 17:00 under perioden 4 juli – 12 augusti.

I arbetet sker olika arbetsmoment såsom fräsning, beläggning, byte av brunnar, rivning och återställning av gångbanan. Efter utfört arbete kommer fartgupp och refuger att återställas.

Det kommer vara begränsad framkomlighet under tiden som arbetet utförs. Välj alternativ väg om det är möjligt. Framkomligheten kommer att styras av antingen vakter eller skyltar och det kommer alltid vara minst ett körfält öppet.

Vi ber boende i området att trimma sina häckar och träd som växer ut över asfalten före påbörjat arbete. Vi uppmanar också alla att hitta alternativ parkering istället för att parkera bilar längs med vägen.

Dessa gator kommer att asfalteras under perioden:

  • Cedergatan
  • Enegatan
  • Långedragsvägen
  • Poppelgatan
  • Tallstigen