Ekonomiska oegentligheter på enhet inom avdelning service

Publicerad 22 september 2022

En enhetschef har blivit varslad om avsked efter en utredning som visar på ekonomiska oegentligheter och vårdslös hantering av skattepengar. Samordnaren som möjliggjort för enhetschefen att genomföra privata inköp har också blivit varslad om avsked.

Privata inköp

Enhetschefen har systematiskt gjort privata inköp med verksamhetens pengar. Det rör sig bland annat om telefoner, TV-apparater, bensin/drivmedel och kläder. 

Vårdslös hantering av skattemedel

Utöver privata inköp har enhetschefen med hjälp av samordnaren hanterat skattepengar på ett vårdslöst sätt. Framför allt genom att genomgående frångå rutiner och regler kring inköp och beställningar. Det har gjorts exempelvis genom att kontera på felaktiga konton och att ha vad som framstår som ovanligt generösa mängder mat och fika.

Bristande arbetsmiljö

Förvaltningen har även fått in tips om arbetsmiljön i arbetsgruppen som enhetschefen leder. Förvaltningen tog därför hjälp av företagshälsovården som gjort en arbetsmiljökartläggning för att få en tydligare bild av hur medarbetarna mår. Kartläggningen visar på en arbetsmiljö som präglas av rädsla och tystnadskultur.

Vad har förvaltningen vidtagit för åtgärder?

  • En intern utredning och en fördjupande utredning av visselblåsarfunktionen har genomförts
  • Enhetschefen och samordnaren stängdes av i samband med utredningen
  • Arbetsmiljökartläggning har gjorts i arbetsgruppen och där har förvaltningen fått rekommendationer för vad som bör göras för att förbättra arbetsmiljön.
  • Medarbetare får stöd via företagshälsovården
  • Enhetschefen och samordnaren har båda blivit varslade om avsked på grund av ekonomiska oegentligheter