Rapport om arbetet med skolplaceringar

Publicerad 10 februari 2021

Nu finns det en rapport som beskriver hur grundskoleförvaltingen har arbetat med att förbättra processen för skolplaceringar. I rapporten kan du läsa vad förvaltningen har gjort hittills och vad förvaltningen behöver göra framöver. Syftet är att skapa trygga och rättssäkra skolplaceringar där misstagen från i fjol inte kan hända igen.

Rapporten fokuserar på det arbete som  förvaltningen har gjort från augusti fram till och med december 2020. I rapporten står det både vad förvaltningen har gjort och vilka mål förvaltningen har uppfyllt, men också vad förvaltningen behöver göra framöver.

— Vi är mitt uppe i arbetet med skolplaceringar nu och vårdnadshavare kan önska skola fram till och med den 15 februari. Rapporten visar vilket arbete vi gjorde i höstas för att förbereda inför årets skolplaceringar, säger Malin Vangstad, tillförordnad chef på enheten för myndighetsutövning.

Rapporten ligger som bilaga i grundskoleförvaltningens årsrapport. Du hittar den här.