Enhetschef på vård- och omsorgsboende har grovt misskött sitt arbete

Publicerad 20 januari 2023

En enhetschef i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har avskedats efter att ha grovt misskött sitt arbete. Flera händelser under 2022 ledde till att en arbetsrättslig process startade hösten 2022. Den visade att enhetschefen varit jävig vid rekrytering och gjort stora inköp som inte har redovisats.

Anställt anhörig, jäv i rekrytering

Ett visselblåsartips kom in till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i september 2022 om att en enhetschef anställt en nära anhörig. Utredningen av tipset bekräftade att chefen och medarbetaren är släkt. Vilket betyder att enhetschefen varit jävig i rekryteringen av sin anhörige.

Tipset utreddes vidare i den arbetsrättsliga processen. Utredningen visade att den anhörige inte arbetade enligt de tider eller de arbetsuppgifter som finns i anställningsavtalet. Dessutom följde inte enhetschefen reglerna för rekrytering.

Inköp som inte har redovisats

Enhetschefen gjorde stora inköp av saker som inte används i eller av verksamheten. Inköpen har inte heller gått att redovisa. Detta bryter allvarligt mot Göteborgs Stads regelverk gällande hantering av skattepengar.

Vad har förvaltningen gjort?

  • Enhetschefen stängdes av i samband med den arbetsrättsliga utredningen 
  • Enhetschef och medarbetare har avskedats 
  • Polisanmält ärendet