Fyra utegym får helt nya redskap

Foto:Park- och naturförvaltningen

Publicerad 22 november 2021

Under november rustas fyra utegym upp ordentligt, som en del i park- och naturförvaltningens översyn av samtliga utegym för att säkerställa ett bättre skick. Utegymmen som ska stå färdiga innan jul ligger i Hisingsparken, Backavallen, Mossen och Sisjön. Alla utegym får helt nya redskap och det kommer att finnas fler funktioner än tidigare.

De fyra utegym som rustas upp nu under hösten var gamla, välanvända och i behov av en upprustning. De ligger i naturområden där det inte går att ha daglig tillsyn, så för att minska risk för skador och behov av underhåll kommer redskapen vara robusta med få rörliga delar.

Del i en större översyn

De fyra utegym som rustas upp nu är en del i ett övergripande arbete som park- och naturförvaltningen gör av alla utegym för att säkerställa att de är i gott skick samt att det finns instruktioner på plats som visar hur redskapen kan användas.

När 2021 lider mot sitt slut kommer utegymmen vara besiktigade vilket gör det möjligt att under nästa år lägga fokus på att systematiskt rusta upp och åtgärda brister på utegymmen.

Fakta om utegym:

  • Göteborgs Stad har drygt 40 utegym, merparten av dessa hittar du listade under hitta utegym.
  • Utegymen är öppna för alla och kostar inget att använda.
  • De består av ett antal träningsredskap, som tål att stå ute och som är lätta att använda.
  • Park- och naturförvaltningen ansvarar, tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen för skötsel och utveckling av utegym.