Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 27 oktober 2022

Publicerad 27 oktober 2022

På äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte berättade förvaltningen om nya regler för djur på vård- och omsorgsboenden. Nämnden tillstyrkte ett samverkansavtal om digitala hjälpmedel för medborgare i deras vardag. Flera punkter bordlades och planeras tas upp på nästa möte med nämnden.

Information om hundar på vård- och omsorgsboenden

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har sett över vilka regler som ska finnas för djur på vård- och omsorgsboenden.

Det har varit viktigt att tänka på djurets egen säkerhet och att det kan finnas människor som är allergiska eller rädda för djur. En ny regel från den 1 oktober 2022 är att du inte får ta med dig djur om du besöker ett avlösnings- eller korttidsboende. Från den 1 februari 2023 får privata hundar eller andra djur bara vara på ett vård- eller omsorgsboende om de har ett särskilt uppdrag eller är husdjur till en hyresgäst.

Förvaltningen har kartlagt de vårdhundar som finns idag och vårdhundar som finns idag och beskrivit vad som är viktigt att tänka på om hundar ska användas som vårdhundar på vård- och omsorgsboenden.

Samverkansavtal - Digitala hjälpmedel i samverkan

Nämnden tillstyrkte Samverkansavtal – Digitala hjälpmedel i samverkan.

Göteborgs stad ingår i ett samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) och regionens kommuner om hjälpmedel för medborgare i deras vardag. VästKom och VGR vill utöka samarbetet så att det inkluderar digitala hjälpmedel (välfärdsteknik). Därför behövs ett nytt samverkansavtal. Äldre samt vård och omsorgsnämnden har fått en nämndremiss från stadsledningskontoret (SLK) med ett förslag till samverkansavtal.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen tycker att förslaget är bra. Förslaget kan innebära att fler får tillgång till bättre digitala hjälpmedel till en lägre kostnad. Det är också värdefullt för förvaltningens verksamheter, omsorgstagare och hyresgäster att vi samarbetar kring digitala hjälpmedel.

Möten under 2022 i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens möten under 2022 hålls den 22 november samt 13 december.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.