Byggnation av ny cykelbana vid Kungsladugårdsgatan, 23 maj - september

Publicerad 16 maj 2022

En cykelbana ska byggas utmed Kungsladugårdsgatans östra sida, mellan Ståthållaregatan och Högsbogatan. Arbetet beräknas vara klart i september.

Gång- och cykeltrafik kommer ledas om. Körbana kommer hållas öppen med vissa begränsningar.

Parkering utmed Kungsladugårdsgatan kommer bitvis vara starkt begränsad.

Infart till parkering på fastighetsmark, Kungsladugårdsgatan nummer 42-102, kommer tidvis vara begränsad. Mer detaljerad information kring detta kommer ni delges löpande.

Arbetet innebär buller från grävmaskiner, vilket kommer låta ungefär lika mycket som omkringliggande trafik.