Arbeten på Vikingsgatan, 11 oktober 2021 – mars 2022

Fotograf:

Publicerad 7 oktober 2021

Arbetet med höjningen av gatorna runt Kv. Platinan fortsätter. På måndag 11 oktober kommer Gullbergs Strandgata att öppnas upp för fordon, gång och cykeltrafik. Sedan påbörjas arbetet med höjning av Vikingsgatan som omfattar uppfyllning med lättfyllnad, ledningsarbeten och ytskikts förändringar mot Kv. Kopparn.Vikingsgatan och del av Kilsgatan kommer att vara avstängd för all fordonstrafik.

Gång-och cykelbanan längs med Norra Sjöfarten kommer att vara fortsatt öppen under hela byggtiden.

Arbetet beräknas pågå oktober 2021 – mars 2022.