Örgryte-Härlandas stadsdelsnämnd tackar för de ungas och frivilligas engagemang i stadsdelen

Publicerad 18 december 2019

Igår kväll ägde den årliga diplomutdelningen rum på Örgryte-Härlandas nämndssammanträde. Åtta deltagare i ungdomsrådet samt en ung ledare mottog diplom för året som gått. Nämnden delade även ut tolv stipendier till ideella ledare i lokala föreningar.

Det ideella engagemanget kan ta många former, men är lika värdefullt oavsett. Det är viktigt både för enskilda personer men även för stadsdelsförvaltningens olika verksamheter.

Ungdomsrådet i Örgryte-Härlanda består av åtta deltagare i åldrarna 12-26 år samt representanter från nämnd och förvaltning. Deltagarna i rådet bidrar med sin tid och sitt engagemang för att förmedla ungdomars åsikter till stadsdelens politiker och tjänstemän. Under året har de även arrangerat bland annat Kålltorps fritidsgårds gårdsfest samt julmarknad.

Under nämndsammanträde tackade förvaltningen ungdomsrådet för i år genom diplom och en blomma till varje deltagare i rådet.

- Ungdomsrådet gör ett viktigt arbete för att stärka ungas röster och plats i samhället. Rådets engagemang förbättrar för de unga i stadsdelen. Vi ser fram emot att ungdomsrådet kommer till nämnden i början av året för att visa vad de gjort under 2019, säger Tobias Björk, ordförande i stadsdelsnämnden.

Årets stipendier till föreningsledare samt unga ledare i lokala föreningar

Nämnden delade ut tolv stipendier till ideellt engagerade personer i lokala föreningar. Tio unga ledare fick stipendier och representerade fyra lokala förenignar; Göteborgs gymnasterna, scoutkåren Göta Lejon, IBK Göteborg samt Redbergslids IK. De två föreningsledarna som fick stipendier är aktiva inom föreningarna scoutkåren Göta Lejon och Göteborgs gymnasterna.

Susanne Grandin Björnerud är nämndens ena representant i stadsdelens föreningsråd och presenterade stipendiaterna:

- I ansökan till stipendierna söker vi efter personer som gör det lilla extra i sina föreningar. Men det lilla extra är för små ord. Detta är eldsjälar som är så viktiga för föreningarna de är engagerade i . Ideellt arbete binder människor samman och bidrar till att stärka demokratin. De här femton personerna har bidragit till en aktiv och utvecklande fritid i stadsdelen.

Läs mer om ungdomsrådets verksamhet samt stadsdelens föreningsråd på sidan "Påverka som invånare".