Rektorsverkstad nummer 2 år 2021, tema: att stärka elevers motivation och engagemang.

Eva Demka, biträdande rektor grundsärskola F-9 och fritidshem grundskola åk 4-6 på Svartedalsskolan.

Publicerad 3 mars 2021

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen en rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 24 februari handlade verkstaden om att stärka elevers motivation och engagemang. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna eller biträdande rektorerna. Den här gången är det Eva Demka, biträdande rektor grundsärskola F-9 och fritidshem grundskola åk 4-6 på Svartedalsskolan, som svarar.

Varför är det viktigt att stärka elevers motivation och engagemang, och hur arbetar lärarna med det på din skola?

Elevers motivation och engagemang är viktigt att stärka då det har en stor betydelse för inlärningen.

Vi sätter stort fokus på att bygga förtroendefulla relationer vilka vi anser ha en betydande roll i vår undervisning på fritidshemmet. Goda relationer skapar trygghet och det i sin tur leder till att eleverna har lättare att lära sig. Vi jobbar mycket med att stärka elevernas självförtroende och självkänsla som vi också vet har en betydande roll i inlärningsprocessen samt att låta eleverna ha inflytande och vara delaktiga i undervisningen.

Vi problematiserar detta genom att jobba systematiskt via kontinuerliga planeringsmöten med fritidshemmen, där vi lyfter och arbetar konstruktivt med vårt förhållningssätt. Vi samtalar om begreppen och dess innebörd och tar upp exempel ifrån vardagen. Vi lyfter goda exempel och lär av varandra. Vi dokumenterar detta i våra fritidspedagogiska planeringar, Frippar, för att på så sätt kunna utvärdera och utveckla vidare. Vi påminner varandra om vikten av pedagogens engagemang och hur det smittar av sig hos våra elever och deras engagemang.

På fritidshemmet jobbar vi mycket situationsstyrt vilket innebär att det är elevens behov och intressen som styr, och det gör att motivationen och engagemanget ökar.

Vilken av de faktorerna ni diskuterade tycker du är viktigast för att stärka elevers motivation och engagemang på din skola?

 Jag tycker absolut utan tvekan, att bygga på goda relationer samt pedagogens engagemang.

Vad från rektorsverkstaden tar du med dig i framtida arbetet med att stärka elevers motivation och engagemang?

Att stärka pedagogerna och ge utrymme att hitta balansen mellan de olika dimensionerna. Vad/ämnesinnehåll, Hur/didaktik, När/Relationella, att det blir bäst när de fungerar tillsammans.