Mer rörelse och ljus på Krumeluren

Illustration: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 19 november 2021

Med start v.47 byggs en ny aktivitetsyta vid Krumeluren i Hisings Backa. Utomhusgym och boulebanor kommer skapa mer utrymme för aktivitet och träning. Förbättrad belysning skapar också möjlighet till aktivitet under årets mörkare månader samtidigt som nya parkbänkar erbjuder paus och avkoppling.

Krumelurens fotbollsplan kommer få en mer grönskande omgivning med fler träd och fler sittmöjligheter. Planen kommer få mer belysning för att öka tryggheten för de som vill utöva aktiviteter även efter att det blivit mörkt.

För dig som vill träna kommer planen aktiveras med flertalet välutrustade gymredskap, som dessutom är tillgänglighetsanpassade. Gymmet är anpassat för att människor i alla åldrar ska kunna träna. Här kommer du lätt kunna läsa dig till hur du tränar på bästa sätt. Mitt bland den utökade grönskan kommer du och dina vänner kunna spela boule på två nya banor längs med fotbollsplanen.

Till våren kommer den nya aktivitetsytan vara klar.