Medlemmars personnummer krävs för alla föreningar som söker aktivitetsbidrag och lokalbidrag

Publicerad 29 december 2022

Med start januari 2023 är det ett krav även för pensionärsföreningar som söker aktivitetsbidrag och lokalbidrag från idrotts- och föreningsförvaltningen att redovisa sina aktiva medlemmars personnummer. Det är på grund av högre krav på kontroll att rätt bidrag går till rätt förening och att vi i och med den nya e-tjänsten har teknisk möjlighet att göra detta på ett säkert sätt.

Ansökan om aktivitetsbidrag och lokalbidrag — det här gäller från januari 2023

  • För att kunna söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag behöver föreningen lägga in sina medlemmar med namn och personnummer i e-tjänsten.
  • Det är de aktiva medlemmar föreningen har 31 december 2022 som ska läggas in. Alltså de som är med minst 10 gånger per år i de aktiviteter som föreningen söker aktivitetsbidrag för, betalar medlemsavgift och finns med föreningens medlemslista. Inaktiva eller stödmedlemmar ska inte läggas in.
  • Medlemssiffrorna som genereras genom att ni lämnar personnummer är en del av föreningens redovisning och används som underlag för aktivitetsbidrag, lokalbidrag och eventuella andra bidrag som föreningen söker från Göteborgs Stad.
  • Förvaltningens handläggare ser inte personnumren men ser att det är en riktig person bakom siffrorna.

Få hjälp att lägga in personnumren

När ansökningstiden för aktivitets- och lokalbidraget startat kan ni få hjälp och stöd med att lägga in personnumren i e-tjänsten. Detta ska göras inom ansökningstiden 9 januari - 6 mars, så det finns gott om tid och alla som behöver ska kunna få hjälp.

Detta innebär lite extra arbete för er under början av 2023, men sedan finns medlemmarna inlagda till kommande ansökningsperioder. Då krävs det endast att ni uppdaterar medlemsår, lägger till nya och tar bort de som inte längre är medlemmar.

Mer information om hur ni bokar in er för hjälp med detta kommer i januari.

Vad kan ni göra nu?

  • Ni kan börja med att samla in personnummer på era aktiva medlemmar om ni inte redan har dessa. Ni kan använda er av föreningens befintliga medlemslista för att samla in personnummer.
  • När ansökningarna öppnar kan ni få hjälp med att lägga in personnumren manuellt i e-tjänsten eller föra över medlemslistan i rätt format. Ni som är en stor förening, använd gärna vår mall för medlemslista så får ni rätt struktur och filformat på medlemslistan. (Skriv nej på kolumnen funktionsnedsättning då de som är över 65 år redan är bidragsberättigade oavsett).
    Mall för medlemslista (fil i CVS-format som laddas ner till datorn när du klickar på länken)
  • Tänk på att medlemmarna behöver få information om att ni behandlar deras personnummer och godkänna det (gäller för alla typer av personuppgifter ni samlar in). Var tydliga med att ni ska använda personnumren för att söka bidrag hos Göteborgs Stad. Om ni vill veta mer om vad som är viktigt när ni behandlar personuppgifter kan ni läsa på Integritetsskydssmyndighetens webbsida.

Mer om vad som krävs och hur du söker aktivitetsbidrag och lokalbidrag

Aktivitetsbidrag

Lokalbidrag