Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 23 mars 2020 klockan 08:29 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en allmän smittspridning i samhället. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. På krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad på läget. Tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Majorna-Linnés medborgarbudget stärker tilliten och gemenskapen i stadsdelen

Fotograf:Majorna-Linné

Publicerad 20 november 2019

Invånarna i Majorna-Linné lämnade in 37 förslag på åtgärder som skulle kunna genomföras med hjälp av nämndens medborgarbudget. Fritidsgård vid Mariaplan, stöd till Trampolinklubben och musikkollo för ungdomar är några av de förslag som får dela på de 450 000 kronor som nämnden avsatt.

Genom medborgarbudgeten vill politikerna i Majorna-Linné uppmuntra invånare att vara delaktiga i hur en del av stadsdelens resurser ska fördelas. Det är andra gången medborgarbudget genomförs i Majorna-Linné och i år var temat tillit och gemenskap.

Nytt för i år var att både förslagsinlämning och röstning genomfördes på en digital plattform där vem som helst kunde läsa om förslagen och kommentera. En annan nyhet under årets budget var att invånarna inte bara fick lämna förslag utan också rösta på förslagen.

Under förslaginlämningen från 26 augusti till 9 september lämnades 37 förslag in och 635 personer deltog i röstningen 14-24 oktober.

Åtta förslag för tillit och gemenskap får pengar från medborgarbudgeten

Den 19 november beslutade stadsdelsnämnden att de förslag som fått flest röster får dela på 450 000 kronor enligt följande fördelning:

 • Fritidsgård vid Mariaplan – 120 000 kronor
 • Öka engagemang för trygghetsvandring – 50 000 kronor
 • Musikkollo för ungdomar – 40 000 kronor
 • Integrera och utveckla språket – 2000 kronor
 • Meningsfull fritid vid Plikta Parklek – 38 000 kronor
 • Meningsfull fritid vid Majkens Mötesplats – 50 000 kronor
 • Trampolin till branddrabbad förening – 100 000 kronor
 • Föreläsningsserie med föräldracafé – 50 000 kronor

Lisa Vukovich lämnade in förslaget om fritidsgård på Mariaplan.

— Fritidsgårdsverksamhet på Mariaplan innebär inte bara en trygg och meningsfull mötesplats för våra ungdomar, utan kan även ge möjlighet till oväntade möten över generationsgränserna. Det känns därför väldigt roligt att många röstade på förslaget som nu kan genomföras tack vare pengar från medborgarbudgeten, säger Lisa Vukovich.

Bra och tydlig process med stor delaktighet

Under årets medborgarbudget användes en digital plattform där det gick att lämna förslag, diskutera och rösta. Alla som ville kunde läsa om förslagen på plattformen, vilket bidrog till att processen blev mer transparent.

De som inte ville eller hade möjligt att delta digitalt kunde göra det analogt, genom dialogträffar och fysiska röstlådor. Alla förslag och röster fördes sedan in i den digitala plattformen.

  — Den digitala plattformen gjorde att transparens och återkoppling blev lättare och effektivare samt möjliggjorde även för invånare att kommentera varandras förslag. Majorna-Linne är först i Norden att använda den öppna demokratiska plattformen Consul som används i stora delar av Europa, vilket också är roligt, säger Madeleine Källvenius, utvecklingsledare medborgardialog.

   ${loading}