Asfaltering Västra Tuvevägen, 8 augusti – 26 augusti

Publicerad 27 juli 2022

Delar av Västra Tuvevägen behöver asfalteras om. Arbetet kommer starta med förberedande arbeten så som byte av trasig vägtrumma, fräsning och förstärkning av vägkanter. Efter utförd asfaltering så ska det målas och farthinder byggas upp igen.

Arbetet sker dag- och kvällstid klockan 07:00 – 19:00 under perioden 8 augusti – 26 augusti.

När arbetet utförs kommer framkomligheten för bilister vara begränsad i båda riktningar. Ta gärna alternativa vägar om du kan. Vi ber om förståelse för detta.

Vissa delar av arbetet utförs med stora maskiner och vid dessa tillfällen stängs vägen av helt för motorfordon under kvälls- och nattid klockan 18:00 – 06:00. Exakt vilka nätter vägen stängs av kommuniceras på orangea infotavlor i anslutning till vägen. När vägen är avstängd hänvisas bilister istället till Holmvägen eller Björlandavägen.

Visst buller kan förekomma.