Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020 klockan 16:31 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Från den 29 oktober gäller skärpta råd för att bromsa smittspridningen av Covid-19.

Mer information om hur vi minskar smittspridningen

Nu börjar arbetet med att återställa Vasagatans allé

Fram till årsskiftet ska åtta nya lindar planteras i Vasagatans allé. Foto: Göteborgs Stad

Publicerad 2 oktober 2020

Den 5 oktober börjar park- och naturförvaltningen att återplantera parklindar längs Vasagatans allé. Dessutom ska förvaltningen ta fram en metod för att renovera befintliga träds växtbäddar.

Vasagatans allé är en gammal allé med höga kulturhistoriska, ekologiska och rekreativa värden. Längs allén finns ett 30-tal luckor där träd (parklind) tagits ner på grund av att de blivit så kallade riskträd där hela eller delar av trädet riskerar att falla.

Målet är en fullständig allé

Med start den 5 oktober ska park- och naturförvaltningen börja återplantera lindar i allén. Fram till årsskiftet ska åtta nya parklindar planteras mellan Viktoriagatan och Haga kyrkogata. Detta för att på sikt få en fullständig allé och på så sätt säkerhetsställa alléns visuella, ekologiska och kulturhistoriska värden för framtiden.

– Vi börjar med att bygga åtta växtbäddar under oktober. Lite längre fram i höst planterar vi de nya träden i växtbäddarna, berättar Linda Saretok, planeringsledare träd, park- och naturförvaltningen.

Arbetet medför att framkomligheten för passerande periodvis kommer att begränsas.

Renovera för livskraftiga träd

I samband med återplanteringen ska park- och naturförvaltningen ta fram en metod för att renovera befintliga växtbäddar.

– När vi planterar de nya träden kommer vi att kunna titta på befintliga träds rotsystem. Utifrån vad vi hittar tar vi fram en metod för hur vi ska ta bort kompakterad och näringsfattig jord, luckra den jord som är kvar och ersätta med ny jord som kan släppa igenom luft och vatten till rötterna, förklarar Linda Saretok.

Göteborg är en grön stad med många värdefulla trädmiljöer både i stadens parker och längs gator och alléer. Varje år behöver träd tas ner på grund av att de blir för gamla, faller eller inte uppfyller kraven med hänsyn till risk och säkerhet.

– Genom att renovera växtbäddar kan vi skapa bättre livsvillkor för träd i staden, vilket i sin tur ger träden mer livskraft och ökad livslängd. På så sätt kan vi bevara och utveckla befintliga alléer, parkmiljöer och den biologiska mångfalden, säger Linda Saretok.

Ofta syns resultatet av en växtbäddsrenovering redan efter ett år. Träden får till exempel mer blad, bättre bladfärg och de blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar, väderförhållanden och torkskador.

Efter att detta arbete utvärderats är planen att fortsätta återplantera och renovera växtbäddar längs hela Vasagatans allé.

Under arbetet med att anlägga växtbäddar längs Vasagatans allé, där lindar ska återplanteras innan årsskiftet, upptäcktes att en av de befintliga lindarna hade ett så dåligt rotsystem att det bedömdes som ett riskträd som måste tas ner (trädet till höger i bild med få löv). Trädet ersätts med en ny lind i samband med planteringen av övriga lindar. Foto: Göteborgs Stad

${loading}