Tillfälliga regler för frånvaro i förskolan på grund av RS-virus

Publicerad 24 november 2021

På grund av rådande situation med smittspridning av RS-virus har förskoleförvaltningen tillfälligt ändrat i reglerna för frånvaro från förskolan.

De tillfälliga reglerna gäller till och med 31 januari i kommunal förskola och pedagogisk omsorg. De gäller bara barn i familjer där det finns yngre syskon som är upp till tolv månader.

Tillfälliga regler för nyplacering eller introduktion

Barn får vara frånvarande i mer än två månader förutsatt att:

  • avgiften betalas
  • vårdnadshavare har genomfört sitt introduktionssamtal
  • frånvaron sker efter dialog med förskolan.

Tillfälliga regler för ledighet

Barn får vara frånvarande i mer än två månader utan att placeringen avslutas förutsatt att:

  • avgiften betalas
  • frånvaron sker efter dialog med förskolan.

Kontakt

Kontaktuppgifter till förskoleservice