Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020 klockan 15:04 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

Publicerad 24 mars 2020

Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.

All information om socialtjänst och försörjningsstöd kopplad till covid-19 finns nu samlad på en och samma sida Covid-19: Socialtjänst och försörjningsstöd


    ${loading}