Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 23 november 2021

Publicerad 26 november 2021

Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte beslutade nämnden att ökad valfrihet inom vård- och omsorgsboende ska införas nästa år. Nämnden beslutade också att flytta korttidsplatser till vård- och omsorgsboenden för äldre.

Nästa år införs ökad valfrihet inom vård- och omsorgsboende

Nämnden beslutade att införa ökad valfrihet inom vård- och omsorgsboende nästa år, 2022.

Det innebär att den som fått beslut om vård- och omsorgsboende har möjlighet att önska både bland kommunala vård- och omsorgsboenden men också privata som har avtal med Göteborgs Stad. Även om det finns lediga lägenheter i kommunala vård- och omsorgsboenden kommer det därmed att finnas möjlighet att önska ett vård- och omsorgsboende som drivs privat.

I juni pausades det planerade införandet av ökad valfrihet och förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med en mer komplett bild av det nya systemet innan det kan införas.

Vid mötet 23 november kompletterade förvaltningen informationen som presenterades i juni.

Ökad valfrihet inom vård- och omsorgsboende införs från och med den 1 februari 2022.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Återrapportering angående yrkande från D, S, V och MP med särskilt yttrande från Fi om att säkerställa kvalitet och omfattning inom vård- och omsorgsboenden.

Beslut om plan för lokaler för vård- och omsorgsboende

Vid mötet antog nämnden lokalbehovsplanen för vård- och omsorgsboende för äldre som presenterades vid förra nämndmötet 26 oktober. Planen styr när, var och hur vård- och omsorgsboende för äldre ska byggas. Den är ett underlag till Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för vård och omsorgsboende för äldre 2021 (nutid, närtid och framtid)

Här kan du läsa Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för vård- och omsorgsboende för äldre 2021 (Nutid – Närtid – Framtid)

Lägenheter på vård- och omsorgsboende görs om till korttidsplatser och platser för korttidsvistelse inom vård och omsorg flyttas

Nämnden beslutade att göra om ett antal permanenta lägenheter på Lövgärdets vård- och omsorgsboende till korttidsplatser för tillfällig vård och omsorg. Det görs för att möta behovet av platser för tillfällig vård och omsorg i nordöstra Göteborg.

Vid mötet beslutade nämnden också att avveckla korttidsboendena Hundraårsgatans vård- och omsorgsboende, Lillekärrs vård- och omsorgsboende och Änghagsgårdens vård- och omsorgsboende. Korttidsplatserna kommer att flyttas till vård- och omsorgsboenden som också har lägenheter för äldre. Det ska leda till en högre kvalitet i vård och omsorg för den enskilde.

Tillsammans med andra förändringar inom vård- och omsorgsboende kommer totalt sett fler korttidsplatser att skapas.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Omställning av permanenta platser på Lövgärdets vård- och omsorgsboende till korttidsplatser för tillfällig vård och omsorg

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Avveckling Hundraårsgatans vård- och omsorgsboende

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Avveckling Lillekärrs vård- och omsorgsboende

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Avveckling av Änghagsgårdens vård- och omsorgsboende

 

Nästa möte i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 14 december.

Innan mötet kan du delta i en digital frågestund för att ställa frågor om de ärenden nämnden ska fatta beslut om på sitt möte. Inför kommande nämndmöte kommer du att hitta mer information om det och hur du anmäler dig på www.kalendarium.goteborg.se

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.