Konstruktivt möte mellan Tillståndsenheten och bryggerinäringen

Publicerad 13 november 2019

Social resursförvaltning och nämndens ordförande har haft ett möte med ölbryggare, som reagerat på en promemoria om vad som ska gälla vid provsmakningar. -Det blev en bra, konstruktiv dialog, säger Peter Berg, chef från Tillståndsenheten.

På tisdagen 12 november hölls ett dialogmöte med representanter för ölbryggarbranschen i Göteborg och chefen för Tillståndsenheten. Med på mötet var även förvaltningsdirektör Michael Ivarson och Social resursnämnds ordförande Nina Miskovsky (M). Skälet till mötet var den promemoria som Tillståndsenheten utfärdade i oktober som handlade om att tydliggöra vilka mängder alkohol som gäller vid provsmakning. Då bryggarna reagerat kraftigt på de mängder som föreslås i promemorian valde förvaltningen att kalla till ett dialogmöte för att lyssna in bryggarnas synpunkter.

- Det blev en bra, konstruktiv dialog, säger Peter Berg, chef från Tillståndsenheten. Vi vill lyssna in branschen och bryggarna är med på att det behövs någon form av reglerad standard att utgå ifrån i provsmakningen. De ska nu ta fram ett förslag utifrån branschens perspektiv som vi får titta på. Vi har hävt promemorian och får nu bereda frågan vidare.

Det finns idag inga prejudikat eller nationella riktlinjer för vilka mängder öl som får serveras vid ölprovning. Göteborg är en stad där det finns en stark bryggarkultur och många bryggerier som söker provsmakningstillstånd, därför blir vi också först ut med att försöka få fram en tydlighet kring vad som gäller. Den 25 november kommer Social resursnämnd att ta upp frågan på sitt sammanträde.

    ${loading}