Spårarbete på Drottningtorget, 1 december – 2 december

Publicerad 23 november 2022

Arbetet måste utföras på Drottningtorget för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras natten mellan 1 december – 2 december klockan 21.00 – 06.00.

Det kan uppstå buller under arbetets gång, men vi gör vårt bästa för att minimera detta.

Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas, men framkomligheten för dig som går, cyklar eller kör kommer att vara begränsad. Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se