Fortsatt ledningsarbete längs Första Långgatan, från vecka 46-47 och fram till februari 2023

Publicerad 15 november 2022

När pågående ledningsarbeten i korsningen vid Värmlandsgatan och Första Långgatan är klara fortsätter ledningsarbetena längs Första Långgatan.

Ledningsarbeten på Första Långgatan, sträckan mellan Värmlandsgatan och Östra Sänkverksgatan, beräknas att påbörja vecka 46 – 47 och pågår fram till februari 2023.

Fotgängare kommer under perioden att hänvisas till södra sidan av Första Långgatan och cyklister hänvisas till körbanan. Trappuppgångar/portar längs med Första Långgatan kommer vara tillgängliga under arbetets gång.