Medborgarlöftet 2019: trygg och säker utemiljö

Fotograf:

Publicerad 24 januari 2019

I Lundby 2019 har medborgarlöftet fokus på tryggare och säkrare utomhusmiljö, med Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen som prioriterade områden. Lördag 26 januari finns Polisen, FCH och SDF Lundby på plats för att möta medborgare, berätta om löftet och svara på frågor om trygghetsarbetet.

Årets medborgarlöfte: Trygg och säker utemiljö

Medborgarlöftet är en långsiktig satsning där Polis, stadsdelsförvaltning och invånare samverkar för att öka tryggheten utifrån en gemensam lokal lägesbild. Medborgarlöftet i Lundby 2019 har fokus på en tryggare och säkrare utemiljö. De geografiska områden som prioriteras under året är Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen.

Löftet sker i samverkan med av Polisen, Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH) och Lundby stadsdelsförvaltning.

Läs mer om vad medborgarlöften handlar om här.

Flera aktiviteter under året

För att öka tryggheten och säkerheten i utemiljön i Lundby genomförs flertalet aktiviteter under 2019:

  • Minst åtta samordnade insatser med förstärkt närvaro av polis samt övriga samverkansaktörer i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte.
  • Minst en områdesvandring på Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen för att identifiera trygghetsåtgärdering i den fysiska utomhusmiljön.
  • Allmänhet och föreningar bjuds in till en medskapande träff för att identifiera och komma överens om gemensamma trygghetsskapande åtgärder.

På goteborg.se/tryggilundby kommer du kunna följa trygghetsarbetet och få information när aktiviteter är på gång.

Prata trygghet den 26 januari!

Lördag den 26 januari finns flera representanter från SDF Lundby, Polisen och FCH på de två prioriterade geografiska områdena för att möta medborgare och prata om medborgarlöftet och trygghetsfrågor. Tiderna som gäller är klockan 11-13 på Wieselgrensplatsen och 14-16 Hjalmar Brantingsplatsen.

Kontakt

Victoria Trygg
Utvecklingsledare Trygghet
Lundby stadsdelsförvaltning
Tel. 031-366 79 64
E-post: victoria.trygg@lundby.goteborg.se

Ladda ner Medborgarlöftet 2019 i sin helhet här

    ${loading}