Vem kan önska skola 15 januari-15 februari?

Fotograf:

Publicerad 22 november 2021

Har du ett barn som ska börja förskoleklass? Eller har du ett barn som behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan? Här ser du om du ska önska skola för ditt barn 15 januari - 15 februari.

Den 15 januari- 15 februari kan du önska var ditt barn ska gå i skolan nästa läsår. Önska skola gör de elever:

  • som ska börja förskoleklass till hösteb
  • som går sista årskursen på sin skolenhet och som därför behöver byta skolenhet till hösten för att gå klart grundskolan.

Är du osäker på om ditt barn går sista årskursen på sin skolenhet? Här kan du se alla skolenheter och årskurser som berörs. Om ditt barn går i någon av de årskurser och skolenheter som nämns nedan kan du önska var du helst vill att ditt barn går i skolan läsår 2022/2023.

Du kan önska skola via e-tjänst eller blankett från den 15 januari — 15 februari på sidan www.goteborg.se/onskaskola