Renovering av bro på Näsetvägen, 12 september – 18 november

Publicerad 30 augusti 2022

En bro på Näsetvägen, som går över en gång- och cykelbana, är i behov av renovering. Arbetet utförs 12 september – 18 november, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.30.

Anledningen till att bron behöver renoveras är att den har betongskador, samt att räcke och räckesbalkar inte uppfyller dagens standard.

I undantagsfall kan arbete förekomma utanför tiderna som nämns ovan.

Ett av körfälten kommer att stängas av, så framkomligheten på vägen kommer att vara begränsad. Trafiken leds över och regleras med hjälp av trafikljus. Gång- och cykelbanan under bron påverkas inte och kommer att vara öppen som vanligt.

Gång- och cykeltrafikanter samt boende i närområdet kan uppleva visst buller från arbetet.