Asfaltering av körbana och gångbana Oxögedal, 20 september – 24 oktober

Fotograf:

Publicerad 17 september 2021

Då Oxögedal är i behov av renovering kommer vi asfaltera körbanan och gångbanan. Arbetet utförs dagtid, klockan 7 – 16.Under arbetets gång kommer det var begränsad framkomlighet och parkeringsförbud på gatan.

Det kommer vara vakter på plats när asfalteringen utförts.

Arbetet medföra buller.