Tyck till om Herkulesgatan

Publicerad 14 september 2022

Framtidsgatan är Göteborgs Stads satsning på snabba gatuomvandlingar med enklare åtgärder. Nu kan du tycka till om Herkulesgatan, som är utsedd till testgata i första omgången. Du kan lämna synpunkter fram till söndag den 9 oktober.

Projektet Framtidsgatan arbetar under 2022 med att ta fram principer, strategier och modeller för att snabbt och med begränsad budget kunna omvandla gator till mer inbjudande platser som kan användas på fler sätt än idag.

Smarta gator runt om i Sverige

Framtidsgatan är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utöver Göteborgs Stad medverkar även Stockholm och Umeå i projektet. Läs mer om Framtidsgatan på Vinnovas webbsida.

I samarbete med Spacescape

Spacescape är ansvariga för samordning och framtagning av strategier och skisser för gatorna i samtliga städer i projektet. För att få in synpunkter och möjliggöra dialog med medborgarna finns plattformen Place to plan, där man enkelt kan följa projektet och dela med sig av tankar och funderingar. Läs mer på Spacescapes webbsida.

Lämna dina synpunkter senast söndag den 9 oktober

Dela med dig av tankar och idéer om Herkulesgatan i verktyget Place to plan.

Om du har problem med verktyget kan du istället mejla din synpunkt till framtidsgatan@trafikkontoret.goteborg.se.

Tidplan

  • Framtagande av principer för utformning av Framtidsgatan sker under hösten 2022.
  • Planerade åtgärder byggs på plats under våren 2023.
  • Åtgärderna kommer att ha en permanent karaktär där det är möjligt att ha dem på plats under flera år.