Inkoppling av vattenledning Gulsparvsgatan, 6 – 8 maj

Fotograf:

Publicerad 28 april 2021

Natt och helgarbete 6 – 8 maj 2021: Kretslopp och vatten kommer mellan 6 maj kl 9.00 till den 8 maj kl 24.00 att genomföra en stor inkoppling av en nyförlagd vattenledning.

Inkopplingen sker på en av våra stora matarledningar ut från ett av våra vattenverk och är en viktig del i att försörja göteborgarna med dricksvatten. Detta kommer att innebära störningar för de boende i form av bullrande verksamhet till och från under hela tidsperioden nämnd ovan.

Boende i området har fått separat information om detta helg- och nattarbete (dels för ca 1 månad sedan samt kommande utskick i slutet av nästa vecka (29-30/4).

Ingen påverkan på trafik utöver de TA-planer som används genom hela entreprenaden (gång och cykeltrafikanter).