Nu kan du som vårdnadshavare önska förskoleklass och grundskola för hösten 2022

Fotograf:

Publicerad 14 januari 2022

Med start 15 januari kan du som vårdnadshavare önska på vilken skola du helst vill att ditt barn ska gå till hösten. Det gäller barn som ska börja förskoleklass eller som behöver byta skolenhet för att fortsätta sin skolgång i grundskolan.

Du kan önska skola från och med den 15 januari till och med den 15 februari. Grundskoleförvaltningen utgår alltid från vårdnadshavares önskemål när de bestämmer vilka skolenheter eleverna ska gå i.

Men det är viktigt att förstå att alla elever inte kommer kunna få en plats på den skolenhet de helst vill gå i. Även om det finns plats för alla elever på någon av våra skolenheter, så är det ibland fler som önskar en viss skolenhet än vad det finns lediga platser där, förklarar Helena Sjöberg avdelningschef styrning och ledning.

Rätt till en skola nära hemmet

Grundskoleförvaltningen kan inte säga i förväg vilka elever som kommer att få skolplatser på vilka skolenheter. Däremot har alla elever rätt till en skola nära hemmet.

Tydligare var eleverna kan få en skolplats

Med ”Skolkartan”, som finns på www.goteborg.se/onskaskola kan du som vårdnadshavare skriva in ditt barns folkbokföringsadress och i vilken årskurs hen ska börja. Då ser du vilka skolenheter som ligger närmast hemmet och i vilka skolenheter ditt barn kan få en skolplats.

Självklart kan vårdnadshavare även önska andra skolenheter än de som ligger närmast hemmet. Men med ”Skolkartan” kan vårdnadshavarna se vilka skolenheter som är aktuella för det egna barnet om de inte aktivt önskar en skolenhet längre bort, säger Helena Sjöberg.

Alla avstånd mäts skolvägen, vilket framför allt betyder gång- och cykelväg.

Vårdnadshavare kan följa sitt ärende

Under ”mina sidor” på e-tjänsten kan du som vårdnadshavare följa ditt ärende. Där kan du även i slutet av mars se beslutet om skolplacering för ditt barn.

Fakta: Skolplaceringar 2022/2023

  • Vårdnadshavare kan önska skola 15 januari-15 februari.
  • De önskar skola på www.goteborg.se/onskaskola
  • På www.goteborg.se/onskaskola finns också bland annat information om grundskoleförvaltningens regler för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som började gälla 1 januari 2022. 
  • Totalt är det ungefär 11 000 barn/elever som ska börja förskoleklass eller ny skolenhet till hösten och som därför kan önska skola nu. 
  • I slutet på mars skickas besluten ut.