Krokslätts naturområden får nytt liv

Fotograf: Flygbild Göteborgs Stad

Publicerad 23 februari 2021

Nu ska naturområdena som ligger i anslutning till bostäderna i Krokslätt bli lättare att nå. Syftet med projektet är att knyta samman naturområdena med parker och höja kvalitén på de utemiljöer som finns i närområdet.

Vi anlägger gångstigar, trappor och sittplatser. Även sjuka och skadade träd ska tas ned och sly röjs bort, säger Kajsa Markänger, projektledare för stadsutveckling på park-och natur.

Under 2020 har vi slutfört etapp 1 och utformat nya kopplingar i form av trappor och stigar i naturområdet. På så sätt har vi skapat fler platser för vila, möten och naturupplevelser. För att uppmuntra till lek och aktivitet på platsen har vi skapat en mindre lekmiljö med stockar, stenar och hobbkubb.

Näst på tur, våren 2021 påbörjar vi etapp 2, med att rusta upp naturområdet som ligger i anslutning till Varbergsgatan.

Vi kommer att anlägga en ny stig och trappor genom naturområdet och på så sätt skapa en koppling till Fredriksdalsgatan. Vi kikar även på en möjlig koppling mellan den nya stigen och Ormgatan, men behöver först säkra för en trygg trafiklösning. I dessa tider är det också välkommet med ett nytt utegym som ska ligga i Stuxbergsparken intill Fredrikdalsgatan. Lagom till sommaren 2021 förväntas allt finnas på plats, avslutar Kajsa.