Nu kan många söka pengar från Göteborgs Stads stiftelser

Publicerad 27 november 2017

Till och med 31 mars 2018 har ekonomiskt behövande, familjer där vuxen eller barn har funktionsvariation, studerande och föreningar möjlighet att söka pengar från Göteborgs Stads stiftelser.

Göteborgs stad förvaltar drygt 80 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen på 20 miljoner kronor varje år, för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde. Följande grupper har möjlighet att söka och beviljas pengar.

Ekonomiskt behövande

Som ekonomiskt behövande räknas du som tjänar mindre än 182 000 kronor om året och har en förmögenhet som är mindre än 45 500 kronor. Boende i Göteborg är du prioriterade. Barnfamiljer, ensamstående kvinnor med barn eller änkor med barn kan få 12 000 kr eller mer. Ensamma vuxna kan få 5 000 kr eller mer.

Familj med medlem som har en funktionsvariation eller barn med särskilda behov

Dessa familjer kan ansöka om pengar från Göteborgs Stads stiftelser och beviljas maximalt 12 000 kronor. Villkoren för att beviljas pengar är att någon i familjen har en funktionsvariation, barnet går i förskola och har särskilda behov eller är dövt eller hörselskadat.

Studerande till yrkesutbildning

Du som ska gå en yrkesutbildning i Sverige eller utomlands som inte bekostas av stat eller kommun, kan söka pengar från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond. Förutsättningen är att du är yngre än 39 år och du måste ha påbörjat din utbildning, praktik eller arbete inom perioden 1 juni 2018 – 31 maj 2019.

Föreningar med allmännyttiga aktiviteter och projekt

Föreningar med allmännyttiga aktiviteter och projekt som genomförs 2018 kan ansöka om pengar från stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond. För att ansöka ska föreningen kontakta en ledamot i kommunfullmäktige och be denna skicka in en motion om att föreningen önskar få medel till sin verksamhet. Sammanlagt finns det 6 miljoner kronor att dela ut.

Föreningar med inriktning för barn

Föreningar som har barnverksamhet och som planerar att göra ett projekt eller en aktivitet kan söka pengar från Göteborgs Stads stiftelser om föreningen

  • vill göra ett projekt för barn med särskilda behov,
  • ordnar barnkollo till barn i Göteborg,
  • ordnar ferieaktiviteter till barn och ungdomar från Göteborg,
  • skapar aktiviteter eller projekt med barnhem eller sjuk-/konvalescenthem för barn,
  • startar ett projekt eller aktiviteter till barn som är döva eller hörselskadade.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna finns på goteborg.se/stiftelser.

Fyll i och skriv under blanketten och skicka den till

Stiftelser, ansökan till utbildningsstiftelser
405 38 Göteborg

Kontakt med stiftelseadministrationen

Telefon 031-365 00 00, e-post stiftelser@stadshuset.goteborg.se