Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020 klockan 15:04 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Information mellan grundskoleförvaltningen och fristående huvudmän våren 2020

Publicerad 20 mars 2020

Informationen har som syfte att öka transparensen mellan de förändringar vi gör på grundskoleförvaltningen kopplat till coronaviruset covid-19. Det förhindrar ryktesspridning och kan ge enskilda huvudmän bättre förutsättningar att fatta beslut för sina skolenheter.

Grundskoleförvaltningen kommer kontinuerligt att

  • Förmedla information om beslut som fristående huvudmän tar utifrån smittsituation och de förordningar som regeringen beslutar om.
  • Förmedla de delar av förvaltningens beslut chefsbrev som rör smittsituationen och kan vara intressant för fristående huvudmän.
  • Den information som förvaltningen delar till vårdnadshavare på kommunala skolor finns tillgänglig via länk.
  • Annan information som förvaltningen har och bedömer intressant för fristående huvudmän.

Informationen kommer att skickas ut per e-post till de adresser som anmälts till Christian Arensberg (den e-postadress som denna information kommit till). En del av informationen kommer att läggas upp på denna aktuelltsidan för fristående skolor.

Grundskoleförvaltningen vill ha följande information från fristående skolor

Om en huvudman beslutar om att stänga delar eller hela verksamheter behöver grundskoleförvaltningen ta del av detta i ett tidigt skede. Informera om beslutet och beskriv om det finns skillnader i beslutet för de olika skolformerna, särskilt vad som gäller för fritidshemmet. Bifoga den information som skolan skickar ut till vårdnadshavare på skolan. Den texten kommer sedan att delas med övriga fristående huvudmän.

Vid en rekommendation/beslut från regering att endast erbjuda fritidsomsorg för utpekade yrkesgrupper behöver grundskoleförvaltningen ha en kontinuerlig uppdatering av antalet elever som erbjuds fritidsomsorg och skolans kapacitet.

    ${loading}