Funktionsstöd väckte intresse hos socionomstudenter

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 6 maj 2021

Den 3 maj deltog förvaltningen för funktionsstöd i Socialtjänstdagen på Göteborgs universitet, där förvaltningen för första gången fick chans att berätta om verksamheten för socionomstudenter. "Jag har fått en förändrad bild av funktionsstöd och tycker det verkar intressant att jobba med", säger en av socionomstudenterna som deltog.

Förvaltningen för funktionsstöd deltog tillsammans med socialförvaltningarna och äldre samt vård-och omsorgsförvaltningen i Socialtjänstdagen på Göteborgs universitet den 3 maj. Socialtjänstdagen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet och är en del av socionomprogrammets första termin där studenterna får en inblick av Göteborgs Stad som framtida arbetsgivare och hur olika verksamheter fungerar. På grund av pandemin hölls dagen i år digitalt.

Första gången för nya förvaltningen

Detta var första gången förvaltningen för funktionsstöd blev inbjudna till detta forum, som startade i sin nuvarande form vid årsskiftet 20/21.

Självklart ville vi ta chansen att berätta om vårt otroligt viktiga uppdrag och hur roligt och varierande vårt arbete är för att på sätt väcka intresse och nyfikenhet hos studenterna att kanske vilja lägga sin fältförlagda praktik eller söka arbete hos oss i framtiden, säger enhetschef Jessica Telander.

Dagen var indelad i olika teman med föreläsare från olika förvaltningar och studenterna hade möjlighet att ställa frågor. Dagen inleddes med en introduktion som hölls av direktörerna Camilla Blomqvist, förvaltningen för funktionsstöd och Christina Alvelin, socialförvaltningen Hisingen. Från förvaltningen för funktionsstöd, avdelning myndighet, deltog förutom enhetschef Jessica Telander, socialsekreterarna Ilona Demir och Helena Lundberg. De berättade om förvaltningen och vad det kan innebära att arbeta med myndighetsutövande inom förvaltningen.

Förändrad bild av funktionsstöd

Efter dagens slut berättade två studenter att de tidigare inte hade vetat så mycket om vad arbetet inom funktionsstöd innebar, men att dagen hade väckt ett intresse. En av studenterna hade från början haft en mer negativ inställning till att arbeta med funktionsstöd vilken förändrades efter att Jessica Telander, Ilona Demir och Helena Lundberg berättade om förvaltningen.

– Jag har jobbat inom LSS innan jag påbörjade min utbildning och tänkte att jag inte skulle vilja jobba med funktionsstöd, men nu har jag fått en förändrad och fördjupad bild av det och tycker det verkar intressant, berättar en av studenterna.