Kommunfullmäktiges möte 25 februari 2021

Publicerad 23 februari 2021

Mötet äger rum i Börsenhuset, Gustaf Adolfs Torg 5. Endast kommunfullmäktiges presidie deltar på plats. Övriga ledamöter deltar digitalt.

Följ kommunfullmäktiges möte i direktsändning via webb-TV

Länk till webb-TV-sändning från kommunfullmäktige 25 februari 2021

Sändningen startar kl 15.00.

Lyssna på kommunfullmäktiges möte i direktsändning i närradion

Mötet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Undvik att besöka kommunfullmäktiges möte

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen eller närradiosändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhand

Från cirka kl 12 dagen efter mötet, kan du se och lyssna på mötet i efterhand.

Länk till filmupptagningar från kommunfullmäktiges möten

Läs handlingarna

Handlingar till kommunfullmäktiges möte 2021-02-25

Läs mer om kommunfullmäktige