Stadsdelsförvaltningen Angered får pris för brottsförebyggande arbete

Trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered samt Johan Fält, ordförande för SDN Angered och Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör.

Publicerad 21 oktober 2020

Under onsdagen 21 oktober tilldelades stadsdelsförvaltningen Angered och lokalpolisområde Storgöteborg nordost pris av Brottsförebyggande rådet för arbete med att motverka parallella samhällsstrukturer. Tillsammans är stadsdelsförvaltningen och polisen årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA), och representerar Sverige i den europeiska finalen i december.

Det är stadsdelsförvaltningen Angereds projekt Otillåten påverkan och polisens insats Tickan som tilldelas priset. Tävlingen ECPA har i år haft temat brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer, med särskilt fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet.

Projekt Otillåten påverkans arbete handlar om den påverkan som parallella samhällsstrukturer haft på medarbetare och på lokalsamhället i Angered. Det kan handla om personer som försökt påverka till exempel en socialsekreterare att ta ett visst beslut, ofta med olika former av hot eller trakasserier. I polisens insats Tickan har brottsbekämpande myndigheter arbetat tillsammans för att komma åt den dolda brottsligheten i området.

Priset delades ut i Folkets hus Hammarkullen, av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Detta är ett allvarligt samhällsproblem som behöver ryckas upp med rötterna, där vi både bekämpar och förebygger. Här samverkar kommunala och statliga myndigheter för att bryta upp den här typen av kriminalitet, och det är det som vi prisar idag, säger Morgan Johansson vid prisutdelningen.

Syntolkning: Fredrik Lennartsson, Ulf Merlander, Morgan Johansson och Lisa Pedersen med pris och blommor.

Fredrik Lennartsson och Ulf Merlander från lokalpolisområde Storgöteborg nordost, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Lisa Pedersen, trygghetschef på stadsdelsförvaltningen Angered.

Utbredd problematik låg till grund för projektet

Projekt Otillåten påverkan startade 2018, efter att stadsdelsförvaltning Angered konstaterat att antalet hot och påtryckningsförsök mot socialtjänstens medarbetare ökat. Det bedömdes vara en konsekvens av stadsdelsförvaltningens ökade arbete mot parallella samhällsstrukturer i området i samverkan med polisen.

Socialtjänsten fick information om barn som växer upp i dessa olämpliga miljöer, och i samband med utredningar och omhändertaganden av barn utsattes också fler medarbetare inom socialtjänsten för försök till otillåten påverkan.

Att problemet med otillåten påverkan är utbrett är också något som har bekräftats i en rad intervjustudier som gjorts inom projektet.

- I intervjuerna så visade det sig att nästan alla medarbetare hade blivit utsatta för otillåten påverkan mer än en gång, men de var så vana vid det att det hade blivit normaliserat, säger Lisa Pedersen, trygghetschef på stadsdelsförvaltningen Angered.

Fokus på nya arbetssätt och att förändra kulturen

Projektet omfattar två delar. Den ena delen fokuserar på att skapa nya arbetssätt som förebygger och stärker verksamheterna så att det blir svårare att försöka påverka medarbetare. Det kan handla om att ha flera handläggare på samma ärende, och att redan i rekryteringen av nya medarbetare lyfta problemen så att all personal blir uppmärksamma och lär sig identifiera otillåten påverkan.

Den andra delen av projektet handlar om att förändra kulturen på arbetsplatsen för att bryta tystnadskulturen och normaliseringen.

- Det ligger i problemets natur att det är svårt att prata om, därför är det så viktigt att just prata om det. Vi har nästan behövt skapa ett nytt gemensamt språk om det här, för det har varit många olika saker som våra medarbetare har upplevt och känt, men inte kunnat sätta ord på tidigare, säger Lisa Pedersen.

Målet med projektet är att all personal ska vara rustad för att kunna förebygga och stå emot påverkansförsök, och att stadsdelsförvaltningen ska ha god beredskap och tydliga rutiner för att hantera otillåten påverkan när det uppstår.

- Arbetet med otillåten påverkan är en viktig arbetsmiljöfråga för våra medarbetare, men det är också en större fråga, då det i grunden är ett hot mot våra demokratiska system, säger Lisa Pedersen.

Läs mer

Läs mer om priset och se prisutdelningen på Brottsförebyggande rådets webb.