Till innehåll

Nu börjar upprustningen av Fjärdingsparken

Visionsbild från WSP

Publicerad 17 januari 2019

21 januari börjar Fjärdingsparken i Flunsåsstråket att hägnas in för upprustning. Gång- och cykelvägar kommer att vara öppna i stort sett hela tiden men här kan förekomma tunga transporter. Den nya parken ska stå klar i mitten av september.

Fjärdingsparken blir en grön stadsdelspark med fler gångvägar och mötesplatser, mer belysning, nya lekredskap och upprustade odlingslotter. Parken får fler träd, buskar och planteringar samt fågelholkar och insektshotell som gynnar den biologiska mångfalden.

Park- och naturförvaltningen bygger Fjärdingsparken i två etapper. Det är huvuddelen av parken som byggs nu. En mindre del av parken byggs runt 2022, efter att den tillfälliga förskolan som finns i parken nu har tagits tas bort.

Störningar under byggtiden

Även om gång- och cykelvägarna ska vara öppna under större delen byggtiden kommer det att bli vissa störningar:

  • Under dagtid kommer byggbuller att förekomma i och runt parken.
  • Under några veckor ska den södra gång- och cykelvägen rustas upp och när det arbetet pågår hänvisas cyklister och fotgängare till den norra gång- och cykelbanan.
  • Lastbilar kommer att korsa den södra gång- och cykelbanan i höjd med Vårlöksgatan. Var uppmärksam på trafik här.
  • Trafiken på Vårlöksgatan kommer att öka under byggtiden, eftersom lastbilarna tar den vägen ut och in i parken.

Parken är en del i Flunsåsstråket

Den nya Fjärdingsparken är en del i upprustningen av Flunsåsstråket, som också får en ny fotbollsplan och förskola. Du kan läsa mer på stadsutveckling.goteborg.se/Flunsasstraket (öppnas i nytt fönster)

    ${loading}