Vägarbeten på Vestagatan och Gullbergsbrogatan, april – sommaren 2021

Fotograf:

Publicerad 25 mars 2021

I april startar arbetet på Vestagatan och Gullbergsbrogatan i Gårda. Arbetet innebär spontning på Vestagatan mot ån samt nya ytskikt på både Vestagatan och Gullbergsbrogatan.

Spontningen beräknas pågå i två veckor, och arbetet i sin helhet beräknas vara klart under sommaren 2021. Buller-och vibrationsmätning kommer att utföras under tiden spontning pågår.

Framkomligheten påverkas under byggtid

Vestagatan och Gullbergsbrogatan kommer att vara avstängda under pågående arbeten.

Till besökande till Migrationsverket: Under tiden som spontning pågår kommer besökande till Migrationsverket behöva komma norrifrån på Gullbergsbrogatan och släppas fram till entrén av vakter, detta pga. skyddszonen vid spontning. När spontningen är utförd kommer entrén kunna nås genom att komma söderifrån på Vestagatan och gå längs med fasaden på huset.

Till nyttjare av parkeringsgaraget: Tillgång till garaget kommer att finnas under byggtiden.