Fågelinfluensa i Sverige - håll fåglar inne

Publicerad 19 november 2020

Nu förflyttar sig vilda fåglar över Europa och fågelinfluensa har upptäckts även hos tama fåglar i Sverige. Därför gäller skyddsnivå 2 i Sverige. Det innebär i korthet att fåglar, även ”hobbyfåglar”, ska hållas inomhus.

Skyddsnivå 2 gäller i Sverige

Skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige från och med den 6 november. Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Gäller även ”hobbyfåglar”

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar, till exempel sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Just nu är utställningar och tävlingar med fåglar förbjudna.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Jordbruksverket ansvarig myndighet

Det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om fågelinfluensan. Kontakta veterinär om du märker förändringar av hälsoläget hos dina fåglar, för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Rapportera fynd av döda fåglar

Du kan hjälpa till att bromsa in smittan av fågelinfluensa genom att rapportera fynd av döda vilda fåglar till Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA