Göteborg får åtta nya grundskolor fram till 2024

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 18 september 2018

När lokalförvaltningen under veckan skrivit avtal för en upphandling av två stora skolpaket är byggandet av nya grundskolor säkrat för en lång tid framåt.

När Göteborg växer behöver lokalförvaltningen, som bygger och förvaltar stadens lokaler för kommunal service, möta upp det långsiktiga behovet och inte minst det ökade behovet av skolplatser. Under högkonjunkturen inom byggsektorn är konkurrensen om entreprenörer och erfarna byggprojektledare hård. Lokalförvaltningen har därför använt sig av upphandlingsformen strategisk partnering kopplat till två stora skolpaket för att säkerställa att resurser finns när framtida skolor ska byggas.

De två upphandlingarna gäller:

  • Två nya skolor på Hisingen och östra Göteborg - Glöstorpsskolan årskurs 4-9 och Blackevägen årskurs 7-9 - samt option på två ytterligare skolor som ska byggas, men där planeringen inte kommit så långt ännu, samt:
  • Skytteskolan årskurs F-9 och Vättnedalsskolan F-6 i västra Göteborg. Upphandlingen gäller även option på två ytterligare skolbyggen som inte kommit så långt i planeringen ännu.

Att upphandla genom strategisk partnering innebär att förvaltningen skriver avtal med en entreprenör om ett antal projekt i ett samlat paket. Några projekt är beslutade och har tidplaner medan några projekt ännu inte är identifierade, men finns ändå med i paketen eftersom förvaltningen utifrån befolkningsstatistiken vet att behovet kommer uppstå fram till 2024.

- Genom samarbete med entreprenörerna säkrar vi framtidens skolplatser för göteborgarna och kan på ett klokt sätt använda investerade skattemedel och maximera nyttan, säger Charlotta Hansson Allefelt, chef för projektavdelningen, lokalförvaltningen.

Vill du läsa mer om upphandlingen hittar du pressmeddelandet i sin helhet här!